“Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi” ve “4.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Kongresi” Hakkında Duyuru


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu'nun (SADEFE) 28.09.2015 tarih ve 25 sayılı yazısında İstanbul CNR Kongre ve Fuar Merkezinde 21-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Health Expo ile birlikte “Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi” düzenleneceği, ayrıca Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği'nin 28.09.2015 tarih ve 19 sayılı yazılarında 03-06 Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya'da “4.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmet Kongresi” düzenleneceği bildirilerek bağlı birimlere söz konusu kongrelerin bildirilmesi talep edilmektedir.
 
İlinizde engelli ve yaşlılara hizmet vermekte olan resmi kuruluşlarda görevli personele söz konusu kongrelerin duyurulması ve katılmak isteyen personelin görevli izinli sayılabilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Resmi Yazı için tıklayınız...