YAŞLI DOSTU KENTLER SEMPOZYUMU 26-27 Kasım 2015

SEMPOZYUM DUYURUSU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ile 26-27 Kasım 2015 tarihlerinde Bursa’da “Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu” düzenlenecektir.

Düzenlenecek sempozyum aktif yaşlanma ve yaşlılık döneminde kaliteli yaşam koşulları için kentsel tasarım, toplumsal dönüşümün “Dünya Sağlık Örgütünün Küresel Yaşlı Dostu Şehirler Rehberi” doğrultusunda Yaşlı Dostu Şehir kavramı içinde yaşlanma ve yaşlılığa ilişkin gelişmeleri ortaya koyacak araştırma ve incelemelere yer verilmesi amaçlanmaktadır.

Sempozyum ile  yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün yaşlanma ve yaşlılık konusundaki çalışmalarını teşvik etmek, alandaki iyi uygulama örneklerine dikkat çekmek, yaşlanma ve yaşlılık olgusuna farklı disiplinler açısından bakış sağlayarak multidisipliner yaklaşımları destekleyerek sorun alanları ve çözümlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmayıp sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da tebliğ sunulabilir.

Bildiri Başlıkları 

 • Yaşlı Dostu Kentlerde Mekan ve Binalar
 • Yaşlı Dostu Kentlerde Ulaşım
 • Yaşlı Dostu Kentlerde Konut
 • Yaşlıların Sosyal Katılımı
 • Toplumsal Yaşama Dahil Olma ve Yaşlıya Saygı
 • Yaşlıların Vatandaşlık Görevini Yerine Getirmesi ve İş Gücüne Katılım
 • Yaşlılar İçin Toplumsal Destek ve Sağlık Hizmetleri
 • Yaşlılara İçin  Bilgiye Erişim ve  İletişim
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • Aktif Yaşlanma
 • Yerinde Yaşlanma
 • Kuşaklararası İletişim ve Dayanışma
 • Yaşlılıkta Deneyim ve Bilgi

 
Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda yeni bilgi ve belgelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin “bölümü, ana başlığı veya alt başlığında” işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyuma katılmak isteyenlerin web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 16 EKİM 2015 mesai bitimine kadar yasli.hizmetleri@aile.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyumun dili Türkçedir. Özetlerin Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Sempozyuma sunum yapmak üzere katılacak olanların konaklama ve ulaşım giderleri Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

 
 
BAŞVURU FORMU (Sempozyum Bildirisi)
 
BAŞVURU FORMU (Poster Bildirisi)
 
BAŞVURU FORMU (Yaşlı Dostu Belediyeler Bildirisi)
 
BAŞVURU FORMU (Yaşlı Dostu Belediyeler Sergisi)
 
İLETİŞİM
 
İŞBİRLİĞİ  YAPILAN VE DESTEKLEYEN KURULUŞLARSEMPOZYUM BİLDİRİSİ TAM METİN KURALLARI
 
POSTER BİLDİRİSİ HAZIRLAMA KURALLARI
 
YAŞLI DOSTU BELEDİYELER BİLDİRİSİ YAZIM KURALLARI
 
YAŞLI DOSTU BELEDİYELER SERGİSİ KATILIM KOŞULLARISEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

SEMPOZYUM YERİ VE KONAKLAMA