Engelli Hizmetleri

Otizm Eylem Planı,Otizm Rehber Kitabı,Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El Kitabı,Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - Bildiri Kitabı,Aile Eğitim Seti,Yapılan Organizasyonlar

Otizm Spektrum Bozukluğu Kitabı - 2016

Bu yayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Olan Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri Projesi” kapsamında bastırılmıştır.

Otizm Spektrum Bozuklukları Aile Bilgilendirme Rehberi - 2016

Bu yayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Olan Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerleri Projesi” kapsamında bastırılmıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)

Bakanlığımız, yeni engellilik politikasının bir sonucu olarak her engel grubunun sorunlarının ayrı ayrı çalışılmasının alanın sorunlarının tespitine ve çözümüne hazırlayacağı katkı nedeniyle ”Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı”nı hazırlamıştır.

Otizm Eylem Planı Çalışmaları - 2014

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklar özel gereksinimleri olanlar arasında artan yaygınlık oranlarıyla dikkat çeken çok özel bir gruptur. OSB, beraberinde pek çok bilinmezi getirmektedir. Pek çok özel grupla karıştırılma olasılığı olan OSB, kimi zaman bireyde görülen aşırı davranış sorunlarıyla kimi zaman takıntılı davranışlarla kimi zaman da iletişim ve etkileşim sorunlarıyla kendini gösterir.

Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El Kitabı

Engelli bireylerin gereksinim duydukları ortez, protezler ve yardımcı araç gereçler onlar için son derece önemlidir. Yaşamlarının adeta bir parçası gibidir. Bu araç gereçler engelli bireyin hareket yeteneğini artırmaya, günlük yaşamlarında onları desteklemeye yöneliktir. Uygun ortez protezle desteklenmiş birey, üretken, bağımsız bireyler olarak sosyal yaşam içinde daha çok yer alabilmektedir. Yürüme güçlüğü çeken bir bireye sağlanan bir araçla (bir koltuk değneği veya tekerlekli sandalye ile) onun hayatı önemli ölçüde kolaylaşmakta, engelli birey karşı karşıya olduğu sınırlanmanın, kısıtlılığın dışına çıkabilmektedir. Bu cihaz o birey için hayati öneme sahiptir ve vazgeçilmezdir. Bu sağlanamadığında engelli bireyin bağımsızlığının, üretkenliğinin, topluma katılmasının önünde ciddi bir engel oluşmuş demektir.

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - Bildiri Kitabı

Toplumların gelişmişlikleri son on yılda, insana ve insan gelişimine verdikleri önemle belirlenir olmuştur. Bugün tüm dünyada engellilerin 21. yüzyıla yakışır şekilde, başta eğitim ve sağlık olmak üzere, her alandan özgürce ve rahatça yararlanabilmesi için her tür imkân sunulmaya çalışılmaktadır. Bu şuurla devletimiz de, engelli bireyleri ötekileştiren, toplumun dışına iten, onları eve hapseden çağdışı anlayışı reddederek Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’ye imza koymuş, bu konuda alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı ilkesini anayasa ile güvence altına almıştır.

Aile Eğitim Seti

.Görme Engelli Çocuklar Aile Eğitim Rehberi .İşitme Engelli Çocuklar Aile Eğitim Rehberi .Motor Fonksiyonel Problemi Olan Çocuklar Aile Eğitim Rehberi .Ruhsal Duyusal Bozukluğu Olan Çocuklar Aile Eğitim Rehberi .Zihinsel Engelli Çocuklar Aile Eğitim Rehberi