Yaşlı Hizmetleri

Yaşlı İlmal ve İstismar Araştırması Toplantı Sonuç Raporu,(2011-2013) Kapsamında Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı,Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı,Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı,Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı,Yaşlanma 2002 Uluslararası Eylem Planı,Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı,2013-2014 Faliyet Tablosu,Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı

Yaşlı İhmal ve İstismar Araştırması Toplantı Sonuç Raporu

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Stratejik hedefleri arasında yer alan “Yaşlı İhmal ve İstismarının Araştırılması” projesine ilişkin olarak önleyici tedbirler alınması öngörülmüştür. Buna dayanılarak üniversitelerden alanda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri görüşleri ve katkıları için kuruma davet edilmiş olup, 27.03.2014 tarihinde 15. Katta yapılan toplantı salonunda aşağıdaki ön kararlar alınmıştır.

(2011-2013) Kapsamında Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE; • BAKIM GÜVENCE MODELİ VE • BAKIM SİGORTASI OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARI TASLAK RAPORU

Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı

Yaşlanma, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden değişime uğramasıdır. Bu durum bireysel olmakla birlikte, toplumsal değerler ve diğer etkenler toplumda yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri ve yeri belirlemektedir. Yaşlılık sadece biyolojik bir olay olmayıp, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olaydır. Yaşlılık zamana ve toplumdan topluma farklılık göstermektedir.

Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı

Nüfusun yaşlanması, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biridir. Bütün dünyada insanlar daha uzun yaşamakta, doğum oranları azalmakta ve dolayısıyla yaşlı nüfus sayısal ve oransal olarak artmaktadır. Nüfus yaşlanması, sağlıktan sosyal güvenliğe, çevre ile ilgili konulardan eğitime, iş olanaklarına, sosyal-kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun bütün yönlerini etkilemektedir.