Yayın ve Kaynaklar

İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi

Özürlü bireylere yönelik olumsuz bakış açısı, özürlü bireylerin toplumdan dışlanmasına neden olarak, birçok fırsattan yararlanmaları konusunda engeller oluşturmaktadır. Bu olumsuz bakış açısının neden olduğu en büyük sorun alanlarından birisi de istihdamdır. Devletimiz, özürlü bireyleri ötekileştiren, toplumun dışına iten, onları eve hapseden çağdışı anlayışı reddederek, özürlülerle ilgili alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı konusunu Anayasa ile güvence altına almıştır.