Yayın ve Kaynaklar

Ar-Ge ve İstatistik

Nüfus ve Konut Araştırması (2011),Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler - Yıllık Rapor,Sağlık Araştırması (2012)

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik İnternet Sitesi,Web Erişilebilirlik Kılavuzları,UDEP,Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları,Online Erişilebilirlik Formları.

Engelli Hizmetleri

Otizm Eylem Planı,Otizm Rehber Kitabı,Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El Kitabı,Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - Bildiri Kitabı,Aile Eğitim Seti,Yapılan Organizasyonlar

Engelli Bakım Hizmetleri

Umut Evleri,Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Birifing Raporu,Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri,Özel Bakım Merkezleri

Yaşlı Hizmetleri

Yaşlı İlmal ve İstismar Araştırması Toplantı Sonuç Raporu,(2011-2013) Kapsamında Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı,Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı,Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı,Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı,Yaşlanma 2002 Uluslararası Eylem Planı,Türkiye'de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı,2013-2014 Faliyet Tablosu,Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Bakım Hizmetleri

Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı (2011 – 2013)

Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin verimliliğini Araştırma Projesi (DESÖP)

Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin verimliliğini Araştırma Projesi (DESÖP) İndirmek

Bilgi Bankası

Engellilerin Sorun ve Beklentileri Araştırması (2010),Toplum Engelliliği Nasıl Anlıyor Araştırması